پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

بخش دسترسی سریع

  
  
  
  
  
  
  
  
1
M-01آنالیز قطعات فلزیAnalysisASTM E415-08ورق- مفتولMaftol :  L=4  W=T= min=1mm                Sheet :  L=W=3  T=min0.5mmدو عدد
2
M-03سختی قطعات فلزیHARDNESS TESTASTM E10---ASTM E18---ASTM E92محصول نهایی_دو عدد
3
M-13مقاومت به خوردگی (خنثی)Salt SprayASTM B117محصول نهایی - شیتSHEET = min 5*5دو عدد