پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

بخش دسترسی سریع

  
  
  
  
  
1
K0101كاليبراسيون كوليسVenire calipers  requirements and testingDIN 862
2
K0122كوليس ارتفاي سنجVenire caliper for height gaugesBS 1643
3
K0201ميكرومترMicrometer  calipersISIRI 6442
4
K0601فيلرFeeler gaugesJIS B 7524
5
K0701گونيا90˚ steel squaresDIN 875
6
K0401زاويه سنجBevel protractorsBS 1685
7
K0410ساعت اندازه گيريDial gauges readingISO R 463
8
K3702فشار سنج ( روغني – بادي)CALIBRATION OF PRESSURE GAUGESDKD R6-1
9
K0801گيج بلوك ( راپورتر)CALIBRATION OF GAUGE BLOCK