پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

بخش دسترسی سریع

از  SHIFT+ENTERبراي باز كردن منو استفاده كنيد(پنجره جديد)
  
  
خلاصه
  
ضمیمه
  
به اطلاع كليه شركتهاي گروه ، سازنده ، مراكز تست و ... رسانده ميشود كه مجموعه آزمايشگاهي شركت سازه گستر سايپا در حال حاضر داراي تاييد صلاحيت معتبر براي انجام آزمون و كاليبراسيون از سازمان ملي استاندارد مي باشد . اين تاييديه ها به شماره هاي T301 ( گواهينامه تائيد صلاحيت کاليبراسيون ) و T335 (گواهينامه تائيد صلاحيت شيمي و پليمر ) براي يازدهمين و دهمين مرتبه تمديد گرديده و تا تاريخ 07/07/1394 داراي اعتبار مي باشد .

                                                                            واحد آزمايشگاه سازه گستر
ضمیمه
  
لطفا به فايل هاي پيوست مراجعه گردد.
ضمیمه
  
تعرفه قيمت