پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

بخش دسترسی سریع

عنوان

"كسب يك موفقيت ديگر براي شركت سازه گستر سايپا"

خلاصه

به اطلاع كليه شركتهاي گروه ، سازنده ، مراكز تست و ... رسانده ميشود كه مجموعه آزمايشگاهي شركت سازه گستر سايپا در حال حاضر داراي تاييد صلاحيت معتبر براي انجام آزمون و كاليبراسيون از سازمان ملي استاندارد مي باشد . اين تاييديه ها به شماره هاي T301 ( گواهينامه تائيد صلاحيت کاليبراسيون ) و T335 (گواهينامه تائيد صلاحيت شيمي و پليمر ) براي يازدهمين و دهمين مرتبه تمديد گرديده و تا تاريخ 07/07/1394 داراي اعتبار مي باشد .

                                                                            واحد آزمايشگاه سازه گستر

تصوير

 

ضمايم

Lab.pdf    
ایجاد شده از توسط Mokhtari Reza
آخرین اصلاح در