پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
شركت سازه گستر در دهم تير ماه 1364 تأسيس گرديد. در همين سال با توجه به قرارداد منعـقده با شركت نيسـان ژاپن جهت تولـيد اتومبيلهاي نيسـان پاترول و وانت، شركت مديريت طرحهاي صنعتي ايران (از شركتهاي تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران) عهده‌دار فعاليتهاي ريخته‌گري و آهنگري پروژة مذكور گرديد. با توجه به تغيير زمينة كاري شركت مذكور، اين شركت در مهر ماه سال 1366 فعاليتهاي مرتبط با قرارداد نيسان را به شركت مهندسي و مشاورة سازه‌گستر سايپا واگذار نمود. در آبان ماه سال 1368 براساس مصوبات مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام، اختيارات مجمعي و همچنين اختيار تعيين اعضاي هيأت مديره به هيأت عامل...
ادامه ...
  
  
  
  
  
  
  
1
F2401کشش فلزیTensile stressASTM A 370نمونه های دمبلی شکل از ورق و میلگردیک نمونه
2
F4301مقاومت ارتعاشیVibration  resistanceJIS D 1601 & TEST PLANقطعه تولیدییک نمونه
3
F1301نیروسنجیForce meterTEST PLANقطعه تولیدییک نمونه
4
F1302گشتاور سنجیTorque meterTEST PLANقطعه تولیدییک نمونه