پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
شركت سازه گستر در دهم تير ماه 1364 تأسيس گرديد. در همين سال با توجه به قرارداد منعـقده با شركت نيسـان ژاپن جهت تولـيد اتومبيلهاي نيسـان پاترول و وانت، شركت مديريت طرحهاي صنعتي ايران (از شركتهاي تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران) عهده‌دار فعاليتهاي ريخته‌گري و آهنگري پروژة مذكور گرديد. با توجه به تغيير زمينة كاري شركت مذكور، اين شركت در مهر ماه سال 1366 فعاليتهاي مرتبط با قرارداد نيسان را به شركت مهندسي و مشاورة سازه‌گستر سايپا واگذار نمود. در آبان ماه سال 1368 براساس مصوبات مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام، اختيارات مجمعي و همچنين ...
ادامه ...
  
  
  
  
  
1
D0101مترولوژي عمومي-حداقل يك عدد
2
D0201اندازه گيري و تنظيم با دستگاه CMM-حداقل يك عدد
3
D0301اسكن با دستگاه OMM-حداقل يك عدد
4
D0302ساخت فيكسچر با آلوفيكس-حداقل يك عدد
5
D0401زبري سنجيDIN ISO 4287حداقل يك عدد
6
D0402كانتور گرا في-حداقل يك عدد
7
D0602فتوگرامتري-حداقل يك عدد
8
D3001خدمات كارشناسي-حداقل يك عدد
9
D3002مشاوره كارشناسي در محيط آز همكار-حداقل يك عدد
10
D4001اندازه گيري و تنظيم با دستگاه CMM پرتال-حداقل يك عدد
11
D4002انتقال دستگاه CMM پرتابل به محيط سازنده (تهران )-حداقل يك عدد
12
D4003انتقال دستگاه CMM پرتابل به محيط سازنده (شهرستان )-حداقل يك عدد