پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
٢٨ مهر ١٣٩٨

بخش دسترسی سریع

عنوان

رکورد تولید

شرح

طی یک ماه گذشته برای چندمین بار رکورد تولید در گروه خودروسازی سایپا شکسته شد و تعداد تولید روزانه از مرز 2227 دستگاه گذشت.

تصویر

بارگذاری فایل