پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
٢٨ مهر ١٣٩٨

بخش دسترسی سریع

عنوان

ثبت رکوردهای بی سابقه نشان ازاتحاد و همدلی زنجیره تامین است

شرح

مهندس نجفیان عضو هیئت مدیره گروه خودروسازی سایپا ضمن تبریک دستیابی افتخار آمیز تولید گروه خودروسازی سایپا به ثبت تیراژهای پیاپی در سال جاری به کلیه همکاران زحمتکش و توانمند گروه سایپا گفت : ارزش و اهمیت این رکوردهای مکرر وقتی نمایان میشود که بدانیم از ابتدای سال 1392 و حتی در زمان تولید با سه شیفت کاری، این رکورد محقق نشد و همچنین تحقق رکورد های مکرر طی ماه گذشته به شیرینی و حلاوت تولید در این روزهای دشوار افزوده است. وی با اعلام این مطلب تصریح کرد: از جمله این رکورد ها میتوان به تولید 2247 دستگاه در روز اشاره داشت که نشان از توانمندی و شادابی زنجیره تامین گروه خودرو سازی سایپا میباشد. مدیرعامل سازه گستر درادامه افزود: ریشه ی این موفقیت عمل به شعار اقتصاد مقاومتی در سطح گروه سایپا و زنجیره ی تامین است . ایشان دو بازوی توانمند و ارزشمند گروه سایپا یعنی نیروی انسانی تلاشگر و خلاق و سازندگان توانمند و متعهد را در دستیابی به این اهداف ارزشمند نقش کلیدی دانست و گفت همانطور که در طرح تحول شرکت سازه گستر هدف گذاری شده بود دستیابی به این اهداف قابل پیش بینی بود.

تصویر

بارگذاری فایل