پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
٢٨ مهر ١٣٩٨

بخش دسترسی سریع

عنوان

ارائه تعداد نسخه ارسال محموله سازندگان به شرکت سايپا سيتروئن

شرح خبر

با سلام و احترام

       به آگاهی می رساند با توجه به اینکه تاکنون جهت تخلیه بار در شرکت سایپا سیتروئن نیاز به ارائه چهار نسخه از برگه اطلاعیه ارسال محموله سازندگان بوده است،

جهت ممانعت از اسراف کاغذ با خودروساز هماهنگ گردید تا فقط یک نسخه از برگه های مذکور را اخذ نمایند، بنابراین فقط به سه نسخه از برگه مربوطه نیاز می باشد.                                                                                                                                                                                         با تشکر
                                                                                                                                                                              امور دفاتر نمایندگی

بارگذاری فایل

تاریخ

تصویر

 

ضمايم

ایجاد شده از توسط System Account
آخرین اصلاح در