پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
٢٨ مهر ١٣٩٨

بخش دسترسی سریع

عنوان

رعایت الزامات محموله های تجمیعی

شرح خبر

قابل توجه کلیه تامین کنند گان محترم
موضوع : رعایت الزامات محموله های تجمیعی

باسلام و احترام

بر اساس گزارش دریافتی از سایت های تولیدی در خصوص ارسال محموله های تجمیعی(ارسال از یک مبداء به چند مقصد) بعضاً مشاهده می شود که الزامات این موضوع از سوی برخی از سازندگان رعایت نمی شود.

لذا از آنجایی که شرط ورود محموله های تجمیعی به محل های تحویلی (با هدف کاهش هزینه های حمل ونقل) الزام شروط مشتری می باشد، لطفاً ترتیبی اتخاذ گردد تا در زمان ارسال محموله های تجمیعی

علاوه بر الصاق لیبل حمل تجمیعی بر روی تک تک پالت ها، فرم شناسنامه حمل به همراه سایر مدارک توسط نماینده آن شرکت ارسال گردد، در غیر اینصورت مسئولیت عدم تحویل گیری محموله در محیط های مقصد بر عهده آن شرکت می باشد.


با تشكر
فريور رنجبران
مدير امور لجستيك سازندگان

بارگذاری فایل

تاریخ

تصویر

 

ضمايم

ایجاد شده از توسط System Account
آخرین اصلاح در