پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
٦ مهر ١٣٩٩

بخش دسترسی سریع

 

بازگشت به صفحه قبل
  
سايپا نيوز
مگاموتور
 

 استاندارد های کیفیت

 

 

 " ترويج كيفيت " ارتقاء سطح دانش و بينش صنعت كشور خصوصاً شبكه تامين وخدمات مهندسي فعال در صنعت خودرو را در"حوزه كيفيت " در دستور كار داشته و دراين راه مي كوشد تا با همكاري شما كاربران محترم نسبت به اشاعه فرهنگ كيفيت و معرفي مناسب و متناسب مفاهيم ، ابزارها و روش هاي كيفي اقدام نمايد. اميد كه بتواند با ايفاي نقشي موثر، پاسخگوي نيازها و انتظارات كاربران و طرف هاي ذينفع باشد.


 

                                                                     من ا... التوفيق         

                                                       امور تضمين كيفيت  " سازه گستر سايپا  "