پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

بخش دسترسی سریع

  
  
  
  
  
صفحه اصلی
0
/Education
درباره ما
1
تقویم آموزشی
2
نمایندگی
5
درخواست خدمات/ثبت نام
4
تماس با ما
6
/Education/Pages/contact_Us.aspx
معرفی  آموزش شرکت سازه گستر
/Training/Pages/Training_Intro.aspxدرباره ما
معرفي خدمات و محصولات آموزشي
/Training/Pages/Services_Intro.aspxدرباره ما
بيانيه مديريت
/Training/Pages/Management_Statement.aspxدرباره ما
منشور اخلاقي
/Training/Pages/Code_of_Ethics.aspxدرباره ما
دوره های حضوری
1
تقویم آموزشی
سمينارها
3
/Training/Pages/Seminars.aspxتقویم آموزشی
تقويم آموزشي فصل بهار
1
/Training/Pages/Spring_Calender.aspxدوره های حضوری
تقويم آموزشي فصل تابستان
2
/Training/Pages/Summer_Calender.aspxدوره های حضوری
تقويم آموزشي فصل پاييز
3
/Training/Pages/Fall_Calender.aspxدوره های حضوری
ثبت نام
درخواست خدمات/ثبت نام
پیش ثبت نام (ويژه سازندگان)
http://extranet.sazehgostar.co.ir/oracle/Learning/LearningPreRegisteration.aspxثبت نام
ثبت نام  (شرکت کننده آزاد)  
/Training/Pages/Submition.aspxثبت نام
درخواست خدمات آموزشي
/Training/Pages/Training_services.aspxدرخواست خدمات/ثبت نام
نمایندگی های فعال
/Training/Pages/Active_agents.aspxنمایندگی
درخواست نمایندگی
/Training/Pages/Request.aspxنمایندگی
دوره های در حال برگزاری
4
/Training/Pages/ongoing_courses.aspxتقویم آموزشی
دوره های برگزار شده
5
/Training/Pages/Done_courses.aspxتقویم آموزشی
دوره هاي مجازي
2
/Training/Pages/Virtual_courses.aspxتقویم آموزشی
تقويم آموزشي فصل زمستان
4
/Training/Pages/Winter_Calender.aspxدوره های حضوری
گالري تصاوير
3
/Training/Pages/Picture_Gallery.aspx
ثبت نام قطعی(ویژه سازندگان)
3
http://extranet.sazehgostar.co.ir/oracle/learning/learning.aspxثبت نام
تالار گفتگو
7
/Training/Pages/forum.aspx