پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

بخش دسترسی سریع

بازگشت به صفحه قبل
 

 معرفي دوره های در محل

 
دوره های ذیل درصورت درخواست سازمانها  در محل آنها با هماهنگی هایی در خصوص هزینه و تاریخ برگزاری و ا ستناد دوره  انجام می گردد.
مسئول هماهنگی دوره های در محل:خانم طباطبایی    تلفن تماس:48912537
 

 دوره هاي در محل

 
  
  
  
آیتمی برای نمایش در این نمای"دوره های در محل" لیست وجود ندارد.