مقصود وجودی

مقصود وجودی

ایجاد فرصت برای آسایش خانواده ایرانی با پشتیبانی از صنایع

هدف اصلي در افق 1404

  • سازمان سرآمد در مديريت زنجيره تامين صنعت قطعه سازی و خودروسازی ايران با:توانايی تامين قطعات
  • برای توليد روزانه 3000 دستگاه خودرو دستيابی به عمق ساخت داخل بيش از 90% در سبد محصولات