معرفی واحد آموزش سازه گستر سایپا

معرفی واحد آموزش سازه گستر سایپا

با توجه به منحصر به فرد بودن خدمات و محصولات شرکت سازه گستربا دارا بودن شبکه گسترده متخصصان وکارشناسان پاسخگوی نیازهای آموزشی و مشاوره در حوزه های مختلف می باشد که با بهره گیری ازمتخصصین مجرب خود، آموزش هاوخدماتی را در سه سطح فردی، عمومی تعاملی و تخصصی به نیروی انسانی داخلی و زنجیره تامین گروه خودرو سازی سایپا ارائه مینماید.این آموزش هاوخدمات عبارتند از:

 

  • دوره های آموزشی(در سه لایه فردی, عمومی تعاملی و تخصصی)
  • سمینارهای آموزشی(در سه لایه فردی ،عمومی تعاملی و تخصصی)
  • تورهای علمی پژوهشی وآموزشی
  • دوره های آموزشی از راه دور
  • گواهینامه های ممیزی فرآیند ومحصول
  • اجاره فضاهای آموزشی
  • مشاوره های آموزشی