خط مشي كيفيت

خط مشی كيفيت

شركت طراحی و مهندسی سازه گستر سایپا با چشم انداز تبدیل شدن به كارآمد ترین زنجيره تامين خودرو سازان داخلی وخارجی، خط مشی كيفی خود را مبتنی بر الزامات استاندارد ISO9001:2015 به شرح زیر اعلام داشته و مدیریت ارشد سازمان متعهد ميگردد:

 

 • سازمان نسبت به شناسایی، تحلیل و پایش مستمر نیازها و انتظارات ذینفعان، به ویژه مشتریان خود که بتوان
  کلیدی ترین عامل پایداری سازمان اقدام نموده و در تعامل با ایشان کلیه اهداف و برنامه های کلان سازمان را در
  راستای رفع نیازها و برآورده سازی انتظارات مشتریان ود همسو نموده و آن را به کلیه سطوح سازمان و زنجیره
  تامین تسریع داده و با برنامه ریزی مناسب، دیدگاه برنده را در این سو اعمال نماید.
 • با اهتمام به کار گروهی و مشارکت، ترویج رویکرد فرآیندی و تفکر پیشبینی و پیشگیری قبل از وقوع مبتنی بر
  تجزیه و تحلیل ریسک ها و فرصت ها در همه سطوح سازمان، نسبت به حل مسائل و رفع مشکلات و تحقق نتایج
  مورد انتظار اطمینان حاصل نماید.
 • سازمان در تلاشی مسئولانه اهتمام ویژه خود را در انجام وظایف و تعهدات اجتماعی خود از طریق رعایت مقررات
  قانونی و الزامات ایمنی و زیست محیطی اثبات نماید.
 • از طریق آموزش و توانمند سازی نسبت به ارتقاء دانش، مهارت و شایستگی کارکنان در جهت پیشبرد اهداف
  متعالی سازمان و چابکسازی و روانسازی فرآیندها تلاش نموده و نسبت به جمع آوری، حفظ و نشر دانش های
  مورد نیاز سازمان اهتمام نماید.
 • بهره مندی کلیه پرسنل از منافع سازمان، حفظ سلامتی و شادابی پرسنل، حفظ کرامات انسانی همراه با صداقت
  را با هدف ایجاد تعلق و همسو شدن با اهداف سازمان را جزء جهت گیری های اصلی حوزه منابع انسانی قراردهد.
 • بهبود مستمر عملکرد زنجیره تامین ود را با هدف ایجاد قیمت رقابتی، ارائه کیفیت برتر و تحویل به هنگام به
  انجام رساند و رویکرد عاقلانه در روش های تولید، تامین محصول و یا ارایه خدمات با کیفیت را در کلیه تامین
  کنندگان ود تسری و تعمیم دهد.
 • اطمینان حاصل نماید که اهداف قابل اندازه گیری مبتنی بر خط مشی جهت تحقق استراتژی های سازمان بطور
  اثربخش برنامه ریزی، اجرا و پایش می گردد.

حسن‌زاده
مدیر عامل