نمایشگر دسته ای مطالب

قابل توجه متقاضیان صدوریا تمدید کارت صلاحیت ممیزین کیفی زنجیره تامین سازه گستر سایپا (آخرین مهلت)

آمادگی آزمون دی

قابل توجه قبول شدگان آزمون صلاحیت ممیزین فرآیند سال 1400

اعلام روش اقدامات پیشگیرانه (p.m)و سرویس های دوره ای قالب های تملیکی سازه گستر سایپا

اطلاعیه نتایج قبولی در آزمون

منابع آزمون های ممیزان فرآیند ، نمایندگان مدیریت و بازرسین فنی

پیرو ابلاغ مستند الزامات سایپا (SSQR) و لزوم استقرار آن در زنجیره تامین گروه سایپا

دوره آمادگی آزمون سنجش صلاحیت ممیزان فرایند و نمایندگان مدیریت

اعلام ممنوعیت و پیشگیری از ورود خودرو های غیر استاندارد به سایت های تولیدی

فراخوان همکاری

راهنمای دوره آموزشی

آگهی فراخوان همکاری

اعمال جریمه برای تامین کنندگان در صورت ارسال محموله با مغایرت کمی

قابل توجه کليه مديران محترم شرکتهاي طرف قرارداد زنجيره تامين سازه گستر سايپا

عدم امکان صدور اظهارنامه پالت براي قطعات فاقد طرح بسته بندي

راهنمای ورود به دوره آموزش آنلاین SSQR2

آشنایی با الزامات جدید سایپا

ارسال درخواست جهت حضور در نمایشگاه بین المللی قطعات

"اطلاعيه حمل تجمیعی"

اطلاعیه فوری ( تعطیلات تابستانی)